کارتهای مذکور به صورت ۵ امتیازی- ۱۰ امتیازی و۱۵ امتیازی طراحی گردیده وتحویل کلیه دبیران شده است۰ دبیران بامشاهده هرگونه فعالیت ورفتار آموزشی- پرورشی- اخلاقی مثبت در کلاس درس براساس نوع فعالیت د انش آموز اقدام به توزیع کارت مینمایند. سپس پایان هرماه دانش آموزانی که امتیاز  ۱۰۰ به بالا کسب نموده اند به تناسب امتیاز کسب شده در مراسمی با اهداء جوایز از آنها تقدیربه عمل می آید۰

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم فروردین ۱۳۸۹ساعت 7:47  توسط ابراهیم صباحی  |